Tốt nghiệp

Danh sách đề tài viết khóa luận tốt nghiệp năm 2014

Danh sách sinh viên khóa 2010-2014 đủ điều kiện viết khóa luận và tên đề tài đã được Khoa duyệt, các sinh viên kiểm tra các thông tin trong danh sách, chi tiết xem tại đây.  Mọi thắc mắc liên hệ với cô Dung theo email: dungnguyen3889@gmail.com trước ngày 14/3/2014, sau thời hạn trên Khoa không giải …