Lịch học

THÔNG BÁO: LỊCH THI HỌC KÌ 3 NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Luật thông báo lịch thi học kì 3 (kì phụ) năm học 2019 – 2020 chi tiết: Tại đây Trong trường hợp cần thêm thông tin, liên hệ: + Văn phòng Khoa Luật: Tầng 2 Tòa Nhà D, Khu giảng đường Khoa Luật: 04 36343534 + Cô Đỗ Huyền Trang phụ trách kế hoạch: 0769699934

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI PHÒNG HỌC NGÀY 20/6/2020

Khoa Luật thông báo đến sinh viên có lịch học 2 học phần dưới đây sự thay đổi phòng học như sau: 1. Lớp Công pháp quốc tế (mã lớp 1691) sẽ học tại phòng 4.2 của Khoa Kinh tế. 2. Lớp Anh văn 2 (mã lớp 1677) sẽ học tại phòng 4.3 của Khoa …

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG LMS BẮT ĐẦU TỪ 23/3/2020. Khoa Luật thông báo tới toàn thể sinh viên đang theo học tại Khoa kế hoạch học tập các lớp trực tuyến trên hệ thống LMS tuần từ 23/3/2020 – 31/3/2020. Các em chú ý theo dõi từng buổi …