Nghiên cứu khoa học

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THAM DỰ TỌA ĐÀM CẤP KHOA

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THAM DỰ TỌA ĐÀM CẤP KHOA Nghiên cứu Khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học của sinh viên nói riêng là hoạt động không thể thiếu và vô cùng quan trọng đặc biệt với sinh viên Luật, giúp cho tất cả các em rèn luyện tối đa khả năng …