Đào tạo

GIỚI THIỆU VỀ KHOA LUẬT

GIỚI THIỆU KHOA LUẬT – Khoa Luật là một trong 11 khoa chuyên môn của Trường Đại học Mở Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 1050/GD-ĐT ngày 28/03/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1. Về đội ngũ cán bộ, giảng viên Sau hơn 25 năm xây dựng và …

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THAM DỰ TỌA ĐÀM: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP, THỰC HÀNH NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHOA LUẬT

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo về các học phần thực tập định hướng nghề nghiệp, thực hành nghề nghiệp, Khoa Luật tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng các học phần thực tập, thực hành cho sinh viên hệ chính quy Khoa Luật”, cụ thể như sau: 1. Thời gian: …

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO CÁC NGÀNH LUẬT, LUẬT KINH TẾ, LUẬT QUỐC TẾ Sinh viên đăng kí thực hiện Khóa luận tốt nghiệp phải tuân thủ các điều kiện và quy định đã ban hành: tại đây Danh mục đề tài khóa luận tốt nghiệp: Tải tại đây