Chuẩn đầu ra

Thẩm định bằng gốc TN đại học

Học viên cao học khóa K22 đợt 1 và K21 (đợt 1 và đợt 2) và các học viên chưa thẩm định bằng gốc TN đại học cần nộp bằng gốc kèm theo 02 bản chứng thực cho Chủ nhiệm lớp theo thời hạn trước ngày 03/01/2023 để Khoa tổng hợp gửi Phòng QLĐT   …

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THAM DỰ TỌA ĐÀM: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP, THỰC HÀNH NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHOA LUẬT

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo về các học phần thực tập định hướng nghề nghiệp, thực hành nghề nghiệp, Khoa Luật tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng các học phần thực tập, thực hành cho sinh viên hệ chính quy Khoa Luật”, cụ thể như sau: 1. Thời gian: …