khoaluat

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: Toàn bộ các văn kiện Đại hội XIII theo đường link: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/cong-bo-du-thao-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-de-lay-y-kien-nhan-dan-566046.html Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của …

Hội thảo khoa học quốc gia “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Nguồn: gass.edu.vn Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Khoa học xã hội và Trường Đại học Mở Hà Nội, được sự đồng ý và ủng hộ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong ngày 7 tháng 10 năm 2020 đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia …

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI KHOA LUẬT

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ (Mã ngành: 7380107) Toàn bộ chương trình đào tạo gồm 131 tín chỉ (Không kể giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất). Thời gian đào tạo tối thiểu là 3 năm. Với mục tiêu trang bị cho người học kiến thức …

GIỚI THIỆU VỀ KHOA LUẬT

GIỚI THIỆU KHOA LUẬT – Khoa Luật là một trong 11 khoa chuyên môn của Trường Đại học Mở Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 1050/GD-ĐT ngày 28/03/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1. Về đội ngũ cán bộ, giảng viên Sau hơn 25 năm xây dựng và …

THÔNG BÁO ĐƯỜNG LINK TRỰC TUYẾN TỌA ĐÀM: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP, THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY”

Khoa Luật thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy Khoa Luật đường link Google meet (live) để tham dự Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo các học phần thực tập nghề nghiệp, thực hành nghề nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy” do Khoa Luật tổ chức. Đường link: https://stream.meet.google.com/stream/810d1f5b-1e3b-4e88-815e-b5d16cb014a0 …

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THAM DỰ TỌA ĐÀM: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP, THỰC HÀNH NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHOA LUẬT

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo về các học phần thực tập định hướng nghề nghiệp, thực hành nghề nghiệp, Khoa Luật tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng các học phần thực tập, thực hành cho sinh viên hệ chính quy Khoa Luật”, cụ thể như sau: 1. Thời gian: …