admin

Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đại học chính quy năm 2018

Sáng ngày 17/7/2018 Hội đồng tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội đã họp và thống nhất Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2018 (còn gọi là điểm sàn). Những thí sinh đạt từ mức điểm sàn trở lên được quyền đăng ký xét tuyển vào Viện Đại học …

Thực tập diễn án tháng 7/2018

Để kết hợp lý thuyết với thực tiễn hoạt động xét xử, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tăng cường hiểu biết thực tiễn hoạt động tố tụng cho sinh viên, ngày 11&12/7/2018 tại cơ sở 2 Khoa Luật, Tổ bộ môn Luật Tố tụng Dân sự và …

Thông báo: Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến – đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh

Trong thời gian vừa qua, rất nhiều thí sinh và người nhà đã liên lạc với Nhà trường để tìm hiểu các thông tin về tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 nói chung và tuyển sinh vào Viện Đại học Mở Hà Nội nói riêng. Đã có hơn 5.000 câu hỏi được gửi …

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH 2018

Phát huy truyền thống phong trào tình nguyện mùa hè xanh của Viện Đại học Mở Hà Nội, LCĐ Khoa Luật đã tổ chức thành công “Chương trình Tình nguyện Mùa Hè Xanh 2018” tại xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai từ ngày 01/07/2018 đến ngày 12/07/2018. A Lù là một trong …

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÙA HÈ XANH HƯNG YÊN – KHOA LUẬT

Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018, Khoa Luật xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Mùa hè xanh 2018”, với các nội dung cụ thể như sau: Thời gian 02 tuần: 02/7/2018 đến 15/7/2018. Nội dung công việc:  – Tuyên truyền phổ biến pháp luật – Công tác xã hội: chăm sóc gia …