Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học tại Trung tâm GDTX Hải Phòng