Lịch thi

THÔNG BÁO: LỊCH THI HỌC KÌ 3 NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Luật thông báo lịch thi học kì 3 (kì phụ) năm học 2019 – 2020 chi tiết: Tại đây Trong trường hợp cần thêm thông tin, liên hệ: + Văn phòng Khoa Luật: Tầng 2 Tòa Nhà D, Khu giảng đường Khoa Luật: 04 36343534 + Cô Đỗ Huyền Trang phụ trách kế hoạch: 0769699934

Lịch thi tháng 04/2017

Khoa Luật thông báo lịch thi các hệ đào tạo tháng 04/2017. Chi tiết xem tại đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Nguyễn Phương Dung theo địa chỉ email: dungnguyen3889@gmail.com 

Lịch thi tháng 12/2016

Khoa Luật thông báo lịch thi các hệ đào tạo tháng 12/2016. Chi tiết xem tại đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Nguyễn Phương Dung theo địa chỉ email:  dungnguyen3889@gmail.com 

Lịch thi tháng 11/2016

Khoa Luật thông báo lịch thi các hệ đào tạo tháng 11/2016. Chi tiết xem tại đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Nguyễn Phương Dung theo địa chỉ email: dungnguyen3889@gmail.com