Lịch thi

Lịch thi tháng 04/2017

Khoa Luật thông báo lịch thi các hệ đào tạo tháng 04/2017. Chi tiết xem tại đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Nguyễn Phương Dung theo địa chỉ email: dungnguyen3889@gmail.com 

Lịch thi tháng 12/2016

Khoa Luật thông báo lịch thi các hệ đào tạo tháng 12/2016. Chi tiết xem tại đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Nguyễn Phương Dung theo địa chỉ email:  dungnguyen3889@gmail.com 

Lịch thi tháng 11/2016

Khoa Luật thông báo lịch thi các hệ đào tạo tháng 11/2016. Chi tiết xem tại đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Nguyễn Phương Dung theo địa chỉ email: dungnguyen3889@gmail.com