THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 5/2020