THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐĂNG KÍ VÀ THAM GIA NHÓM ZALO “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2021-2022