THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2020