Thư chúc mừng năm mới 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội