ẤN TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA K24 – KHOA LUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI