Trường Đại học Mở Hà Nội dành 500 chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ năm 2019