Hoạt động Khoa

Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Giải cầu lông Người giáo viên nhân dân năm 2019

Thiết thực lập thành tích thi đua chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày truyền thống Trường Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993-03/11/2019), nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần và tăng cường học hỏi, giao lưu giữa cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn …

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Mở Hà Nội tham dự cuộc họp HĐQT của SEAMEO SEAMOLEC và Hội thảo Quốc tế tại Indonesia

Ngày 17-19/9/2019, PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Trần Thị Lan Thu – Giám đốc Trung tâm Đào tạo E-learning cùng đoàn công tác tham dự họp Hội đồng quản trị của SEAMEO SEAMOLEC và Hội thảo quốc tế “Embedding Artificial Intelligence (AI) in Education Policy …

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Mở Hà Nội tham dự cuộc họp HĐQT của SEAMEO SEAMOLEC và Hội thảo Quốc tế tại Indonesia

Ngày 17-19/9/2019, PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Trần Thị Lan Thu – Giám đốc Trung tâm Đào tạo E-learning cùng đoàn công tác tham dự họp Hội đồng quản trị của SEAMEO SEAMOLEC và Hội thảo quốc tế “Embedding Artificial Intelligence (AI) in Education Policy …

Hướng dẫn về việc hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ học tập đối với sinh viên chính quy

Hướng dẫn về việc hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính Phủ xem tại đây. Hướng dẫn về việc hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học …