THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÙA HÈ XANH HƯNG YÊN – KHOA LUẬT