Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Ngày thành lập QĐND Việt Nam