Từ hơn 20 tỉnh, thành, Lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội hát Đoàn ca chúc mừng ngày 26/3