ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI KHOA LUẬT – TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2025