CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM: “LÁ THƯ GỬI THẦY”