Uncategorized

TẾT YÊU THƯƠNG 2021

Vậy là sau 8 ngày(20/01/2021- 28/01/2021), chúng mình đã nhận được nhiều đóng góp từ các thầy cô, cán bộ giảng viên trong và ngoài Khoa Luật; cá nhân, tập thể các sinh viên cũng như các anh chị cựu sinh viên Khoa Luật Tổng kết lại chương trình “Tết yêu thương 2021” đã kêu gọi …