Hoạt động Khoa

Thông báo buổi diễn án ngày 27/5/2015

Để kết hợp lí thuyết với thực tiễn hoạt động xét xử nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tăng cường hiểu biết về hoạt động tố tụng cho sinh viên, Khoa Luật tổ chức cho sinh viên các lớp LKT12-01 và LKT12-02 thực hành diễn án môn Tố …

Thực hành diễn án K2012 ngày 18/5/2015

Chiều ngày 18/5/2015, tại cơ sở 2 Khoa Luật Viện Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức buổi thực hành diễn án cho các em sinh viên K2012. Dựa trên một bản án có thật, dưới sự ủng hộ, quan tâm sát sao của Ban chủ nhiệm Khoa và sự nhiệt tình hướng dẫn …

Thông báo buổi diễn án ngày 18/5/2015

Để kết hợp lí thuyết với thực tiễn hoạt động xét xử nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tăng cường hiểu biết về hoạt động tố tụng cho sinh viên, Khoa Luật tổ chức cho sinh viên các lớp LKT12-03 và LKT12-04 thực hành diễn án môn Tố …