Hoạt động Khoa

THỰC HÀNH DIỄN ÁN NGÀY 12/5/2014

Chiều ngày 12/5/2014, Khoa Luật Viện Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức buổi thực hành diễn án cho các em sinh viên K2011 và K2012. Dựa trên một bản án có thật, dưới sự ủng hộ, quan tâm sát sao của Ban chủ nhiệm Khoa và sự nhiệt tình hướng dẫn của các …

THÔNG BÁO (Về buổi diễn án ngày 12/5/2014)

Để kết hợp lí thuyết với thực tiễn hoạt động xét xử nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tăng cường hiểu biết về hoạt động tố tụng cho sinh viên, Khoa Luật tổ chức cho sinh viên các lớp khóa 2011 và 2012 thực hành diễn án môn …

THỰC HÀNH DIỄN ÁN NGÀY 15/4/2014

Sáng ngày 15/4/2014, Khoa Luật Viện Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức buổi thực hành diễn án cho các em sinh viên K2011 và K2012. Dựa trên một bản án có thật, dưới sự ủng hộ, quan tâm sát sao của Ban chủ nhiệm Khoa và sự nhiệt tình hướng dẫn của các …