Công tác sinh viên

Hướng dẫn Về việc hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

– Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; – Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLB-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và …

Cuộc thi hùng biện sinh viên 2015

ĐOÀN TNCS VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI   LIÊN CHI ĐOÀN KHOA LUẬT     THỂ LỆ CUỘC THI HÙNG BIỆN SINH VIÊN NĂM 2015 I – Mục đích, ý nghĩa Hùng biện là kĩ năng trình bày mạch lạc những ý tưởng và lập luận sao cho thuyết phục được người nghe, lôi …