Công tác sinh viên

Thông báo tổng hợp đăng ký NCKH sinh viên

Thông báo đến các nhóm sinh viên để nắm được thông tin và nộp đề cương sơ bộ (theo mẫu). Thông báo đã gửi trước đó là chậm nhất là ngày 20/8/2021 để Khoa còn tiến hành họp Hội đồng xét duyệt. Hình thức nộp đề cương: Bản mềm qua Email: quept@hou.edu.vn Lưu ý cách ghi tên file: .. Vd: NguyenvanA.Giaiquyettranhchapbangtrongtaithuongmai …

Thông Báo “Sinh viên đăng ký tham dự Vòng thi quốc gia Phiên tòa giả định về Luật Quốc tế và Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI MOOT) năm 2021”

  Đề nghị các sinh viên nghiên cứu kỹ quy định để đăng ký tham dự. Các sinh viên có thể đăng ký theo nhóm hoặc đăng ký cá nhân (Những trường hợp đăng ký cá nhân sau vòng sơ loại sẽ được ghép nhóm theo quy định của Ban tổ chức). Thời gian đăng …