Vở nhạc kịch khoa Luật giành giải A tại Hội diễn văn nghệ sinh viên, học viên năm 2015