Lễ khai mạc cuộc thi Olympic Tin học & Tiếng Anh không chuyên năm 2015