Khoa Luật tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011