Hội nghị AAOU và HOU: Gần 400 nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam luận bàn về giáo dục mở