Giấy mời Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Khoa Luật – Viện Đại học Mở Hà Nội.