Gặp mặt tân sinh viên ngành Luật Kinh tế, Luật Quốc tế K2015