Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2019