Hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Luật – Viện Đại học Mở Hà Nội