105 Sinh viên và 39 Giảng viên Đại học Mở Hà Nội được vinh danh trong ngày Khoa học công nghệ Việt Nam