TIẾN SỸ TRƯƠNG TIẾN TÙNG – VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI GỬI THƯ CHÚC MỪNG TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2018