Lễ Tổng kết năm học 2012-2013, Trao bằng tốt nghiệp đại học và Khai giảng năm học mới