Gần 100 triệu đồng được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình Tết yêu thương – Xuân Mậu Tuất 2018