Cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Mở Hà Nội khai báo y tế hàng ngày trên hệ thống của Trường