SINH VIÊN VŨ THỊ VÂN ANH LỚP LKT14-01 – KHOA LUẬT – VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG BÍ THƯ CHI ĐOÀN GIỎI THỦ ĐÔ NĂM 2018