Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội thành công rực rỡ