Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VII, năm 2018 – sân chơi trí tuệ, bổ ích dành cho đoàn viên, sinh viên