Kế hoạch chương trình hội trại chào mừng 20 năm thành lập khoa Luật – Viện Đại học Mở Hà Nội