THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG (HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020)