Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và tuyên dương thành tích NCKH năm học 2019-2020