THÔNG BÁO (V/v: Lịch thi kỳ 2 năm học 2013-2014 cho Khóa 2012-2016)