Thông báo lịch thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (lần 2)