Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Switch to desktop Register Login

Chương trình khung ngành Luật Kinh tế hệ CQ

Khoa Luật - Viện Đại học Mở HN công bố chương trình khung ngành Luật Kinh tế.

Chi tiết: Xem tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa Luật - Viện ĐH Mở HN hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Wednesday, 18 September 2013 10:34

Hits: 3186

Chương trình khung ngành Luật Quốc tế hệ CQ

Khoa Luật - Viện Đại học Mở HN công bố chương trình khung ngành Luật Quốc tế.

Chi tiết: Xem tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa Luật - Viện ĐH Mở HN hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Wednesday, 18 September 2013 10:33

Hits: 1173

Chương trình khung môn Những nguyên lý cơ bản

hoa Luật - Viện ĐH Mở HN công bố Khương trình khung môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chi tiết: Xem tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa Luật - Viện ĐH Mở HN.

Last Updated on Wednesday, 18 September 2013 10:32

Hits: 1748

Chương trình khung môn Đại cương văn hóa VN

hoa Luật - Viện ĐH Mở HN công bố Khương trình khung môn Đại cương văn hóa Việt Nam

Chi tiết: Xem tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa Luật - Viện ĐH Mở HN.

Last Updated on Wednesday, 18 September 2013 10:33

Hits: 1474

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội

Top Desktop version