Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Switch to desktop Register Login

Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, cơ cấu tổ chức Khoa Luật bao gồm Ban chủ nhiệm khoa, các tổ bộ môn và bộ phận Giáo vụ - Hành chính

Last Updated on Wednesday, 18 September 2013 10:29

Hits: 887

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội

Top Desktop version