Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Switch to desktop Register Login

Trang chủ

Thông báo (V/v: Tổ chức khóa học Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2013-2014)

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA LUẬT

Số:       /TB-KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Khóa học Tiếng Anh tăng cường

cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2013-2014)

 

- Thực hiện Công văn số 7274/BGDĐT-GDĐH ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học;

- Thực hiện Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2012-2020 của Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành kèm theo QĐ số 75/QĐ-ĐHM ngày 7/2/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội và chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế, Luật Quốc tế;

- Căn cứ Thông báo số 49/TB-ĐT ngày 11/7/2013 về việc Tổ chức các khóa học Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ đào tạo chính qui năm học 2013 - 2014;

- Căn cứ kết quả Khảo sát năng lực ngoại ngữ của sinh viên hệ chính quy Khóa 2010 - 2014 và nguyện vọng của sinh viên, nhà trường tổ chức khóa học Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2013-2014như sau:

 

Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy có nguyện vọng bồi dưỡng trình độ tiếng Anh.

Thời gian học: Các buổi tối hoặc thứ 7, chủ nhật. Dự kiến tổ chức từ sau ngày 10/9/2013.

Địa điểm học:Cơ sở 2 Khoa Luật

Học phí:1.200.000đ/1 khóa học

Các lớp bồi dưỡng:

- Từ trình độ từ A1 lên trình độ A2;

- Từ trình độ từ A2 lên trình độ B1.

- Cách thức tổ chức lớp: mỗi lớp tối thiểu 25 sinh viên.

- Thời hạn nộp đơn đăng ký học (theo mẫu): trước ngày 30/8/2013 tại Phòng giáo vụ - cơ sở 2 Khoa Luật.  

 

TM.BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

(Đã ký)

 

 

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội

Top Desktop version