Hoạt động Khoa

Phiên họp giải trình của Ủy ban về các vấn đề xã hội về “Chính sách, pháp luật về việc làm đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp”

Sáng 10/1, trong khuôn khổ hoạt động của dự án hợp tác “Quốc hội trẻ Việt Nam” giữa Văn phòng Quốc hội và Đại sứ quán Anh, Vụ Thông tin và Thư viện Quốc hội tổ chức cho sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội đóng vai phiên họp giải trình của …

HALLOWEEN 2014 – HORROR NIGHT

HALLOWEEN là một lễ hội có lịch sử lâu đời ở các nước phương Tây theo Kito giáo. Trong lễ hội này, người ta thường hoá trang trong các trang phục kì dị, ma mị để tưởng nhớ những người đã chết, các thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung …

Buổi tập huấn về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án hợp tác “Quốc hội trẻ Việt Nam” giữa Văn phòng Quốc hội và Đại sứ quán Anh giai đoạn 2, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hoạt động tập huấn cho sinh viên. Ngày 17/9/2014, “Buổi tập huấn về cơ cấu tổ chức và hoạt động …