Hoạt động Đoàn TN – Hội SV

Thủ tục cấp lại chứng chỉ GDQP

Sinh viên đã hoàn thành môn học Giáo dục Quốc phòng bị mất, thất lạc Chứng chỉ có thể được cấp lại. Hồ sơ xin cấp lại Chứng chỉ GDQP gồm có: 1. Đơn xin cấp lại Chứng chỉ GDQP (download) 2. Chuẩn bị 2 ảnh thẻ 3×4 – Yêu cầu mặc quân phục (áo bộ …

Quy trình cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế

Đối với sinh viên khi mất thẻ BHYT muốn đăng ký làm lại thẻ, quy trình cấp lại như sau: 1. Sinh viên download và điền các thông tin cần thiết vào mẫu Đơn (download tại đây). Thông tin nào chưa chắc chắn thì bỏ trống. 2. Sinh viên nộp Đơn xin cấp lại thẻ BHYT …

Quy trình cấp lại Thẻ sinh viên

Bắt đầu từ năm học 2011-2012 đến nay, Ban Giám Hiệu Viện Đại học Mở Hà Nội giao cho Trung tâm Thông tin – Thư viện làm thẻ nhựa cho sinh viên hệ chính quy theo mẫu mới.Trong trường hợp mất thẻ sinh viên, sinh viên làm đơn theo mẫu có xác nhận của giáo …